Maria Pihl Stipendiat 2021

Maria Pihl Stipendiat 2021

Konstverk av Gunilla Lifvergren

Stipendiet på 50 000 samt ett konstverk designat av glaskonstnären Gunilla Lifvergren delades ut vid en högtidslunch den 8 mars, 2021.

ASTRID WESTFELDT CORNEMAN

Stiftelsen Maria Pihls Minne tilldelar 2021 års stipendium till Astrid Westfeldt Corneman.

Hon får stipendiet på 50 000 kronor för sitt inspirerande ledarskap, sin ambition och förmåga att utveckla individer och organisationer.

Astrid Westfeld Corneman startade sin karriär som flygvärdinna. Hon gick sedan vidare som ledarskapskonsult, VD, författare, entreprenör, styrelsearbetare. Idag är Astrid VD för Nackademin, som bedriver vuxenutbildningar i samverkan med näringsliv och skola. Att det blev just vuxenutbildning är ingen slump. För hennes driv bottnar i långsiktighet och ansvarstagande.

Tillsammans med några andra kvinnor startade hon och drev under ett par år bolaget Cobel som stödjer företag inom digital transformation.

Och det är engagemanget för kvinnor och kvinnors ledarskap som är centralt i allt Astrid gör.

Min identitet ligger inte i min titel eller yrkesroll. Jag möter mina med- och motgångar i yrkeslivet med ett hälsosamt perspektiv. Jag brinner för att stärka kvinnans roll i näringslivet och i styrelserummet.

Arbetet för och med kvinnor drivs tidvis ideellt. Som ett led i det arbetet startade hon Paying forward på LinkedIn. Syftet är att bidra till att hjälpa kvinnor till ett gott ledarskap, få fler kvinnor i företagsledning och styrelserum samt ge kvinnor kunskap, stöd och vägledning. Hon delar även med sig av sina erfarenheter som mentor, föreläsare och genom coachning.

Pandemin har visat att Astrid Westfeldt Cornemans ledarskap klarar ett stresstest. Nackademin tvingades liksom många att gå över till distansundervisning. Omställningen ställde höga krav på samarbete, organisationsförändring, ändrad mötes- och kommunikationsstruktur. Genom tydlig målbild, gemensam värdegrund, trygga team ledde Astrid arbetet.

Och enligt Nackademins styrelseordförande Vibeke Pålhaugen har Astrid lett verksamheten på Nackademin genom den svåraste våren i modern tid på absolut bästa sätt.

Astrid är en fantastisk förebild för kvinnor och en mycket hårt arbetande karriärkvinna. Hon har både privat och i arbetet, agerat utifrån sina värderingar och i allra högsta grad levt som hon har lärt.

Vill man veta mer om hur Astrid Westfeldt Corneman hanterar ledarskapsfrågorna själv kan man läsa hennes bok Närvaro hur där hon delar med sig av sina insikter och hur hon lyckas hålla sig närvarande och komma till lycka i sina olika roller.

Motivering: Astrids ledarskap, engagemang, generositet och hennes sätt att ta ansvar för, och bidra till utveckling av både personer och organisationer gör henne till en värdig mottagare av Stiftelsen Maria Pihls Minnes Stipendium 2021.

Maria Pihl Stipendiat 2020

Maria Pihl Stipendiat 2020

Caroline Axelsson

Stipendiet på 50 000 samt ett konstverk designat av glaskonstnären Gunilla Lifvergren delades ut vid en högtidslunch den 13 mars.

CAROLINE AXELSSON

Det blir Caroline Axelsson från Eskilstuna som utses till årets stipendiat av stiftelsen Maria Pihls Minne. Hon tilldelas 50 000 kronor i stipendium och stöd från stiftelsenätverket i ett år.

Caroline Axelssons plan från början var att studera ekonomi i Uppsala. Men så blev det inte, istället började hon läsa Rumslig gestaltning på Mälardalens högskola. Efter hjälp från Idélab med en affärsplan startade hon inredningsföretaget anca, tillsammans med Anna-Karin Kjellin.

Idag består anca av ett team engagerade inredningsarkitekter, alla med lång erfarenhet och bred kompetens. På anca lyssnar man in sina kunder, identifierar behov och har ett stort nätverk som säkerställer hela kedjan från idé till färdigställd inredning.

– Faktum är att Caroline fick ett uppdrag av Maria Pihl att hjälpa till på Pihls AB, berättar Roger Pihl när stipendiaten presenteras.

Caroline Axelsson har valt att fokusera på miljöfrågorna när hon inreder. Hon vill påverka det slit och släng som finns i branschen. Medvetet motiverar hon kunden till miljötänk och arbetar bland annat med recycling och att kunderna ska redovisa olika inredningsalternativ i CO2-utsläpp.

– Miljön är viktigt för mig. Jag lägger en del av min fritid på att engagera mig som volontär i Greenpeace.

Eva Karlsson, ordförande för Maria Pihls minne, är nöjd med stiftelsens val av kandidat bland de många ansökningarna.

– Caroline Axelsson är en fin förebild i sitt företagande, sitt engagemang för hållbarhet inte enbart vad gäller inredning utan också för sitt beslut att ha en hållbar balans mellan arbete och privatliv.

Vad betyder stipendiet för dig?

– Jag känner mig hedrad och rörd över nomineringen. Jag vet vilket enormt arbete Maria gjorde – vilken förebild hon var. Vi behöver fler som hon. Jag gör mitt bästa för att dra mitt strå till stacken och hoppas kunna inspirera andra, säger Caroline Axelsson.

Stipendiesumman planerar Caroline att investera i fortbildning och hälsa.
– En utbildning i CAD-program gör att jag kommer att kunna utveckla samverkan med andra arkitekter. Jag skulle även vilja ta med mig en nära vän som helt står utanför arbetsmarknaden på en Sense-in-workshop. Hon har det tufft med ekonomin, stress och självkänsla. Trots hennes situation, finns hon alltid för mig, stöttar och peppar – gör mig till en bättre människa och ledare. Det skulle kännas bra att ge henne, och mig, den energipåfyllningen.

Motivering:

Caroline Axelsson är en förebild genom sin strävan efter ett hållbart entreprenörskap. Tidigt under sin företagarresa bestämde hon sig för att hon skulle kunna kombinera arbetet med fritid och ett harmoniskt familjeliv. I sitt arbete har hon ett tydligt fokus på miljöfrågor och hjälper kunden att fatta kloka beslut. Caroline Axelsson är också aktiv i utvecklingen av Eskilstunas näringsliv och har bland annat tagit initiativ till nätverken Byggfrukost och Fredagskollegiet.

Maria Pihl Stipendiat 2019

Maria Pihl Stipendiat 2019

Stipendiet på 50 000 samt ett konstverk designat av glaskonstnären Gunilla Lifvergren delades ut på EN19 den 14 februari.

Amanda Hed

”Hon är en enorm förebild för att hon har tagit sig dit hon är på egen hand. Hon har gått från noll och tagit sig till högsta nivå inom organisationen. Hon har skapat sig förtroende hos både ledningen i Sverige och ledningen hos ägarföretaget i Frankrike vilket inte är det lättaste som ung kvinna i en extremt mansdominerad bransch.”

Så beskrevs Amanda Hed när hon nominerades till Maria Pihls stipendium. Och precis så ser också stiftelsen på Amanda Heds gärning.

Som 16-åring flyttade Amanda ensam från Skellefteå till Europaskolan och Strängnäs.
Efter studentexamen började hon arbeta som inhyrd ekonomiassistent på det franskägda globala företaget EPC. EPC är verksamt inom sprängmedelsbranschen, omsätter 200 miljoner, har 60 anställda varav 5 är kvinnor.

Efter bara 2 månader i företaget utsågs Amanda till tf ekonomichef. Under åren på företaget läste hon in en civilekonomexamen. I dag är hon ekonomichef på EPC och styrelseledamot i bolaget samt chef för ledningsgruppen.

Amanda är idag 25 år, gift, har två barn, bor i villa i centrala Eskilstuna.

Amanda är en förebild för andra kvinnor då hon är ett levande bevis på att ålder och kön inte spelar någon roll, när man vill något riktigt mycket. Hon har starkt förtroende hos ledningen i Sverige och hos ägarföretaget i Frankrike. Hon är en förebild för alla inom organisationen och stark i sitt ledarskap.

Amanda Heds ledarskap, engagemang och hennes sätt att ta ansvar för, och bidra till utveckling av både personer och organisationer gör henne till en värdig mottagare av Stiftelsen Maria Pihls Minnes Stipendium på 50 000 kronor.

Maria Pihl Stipendiat 2018

Maria Pihl Stipendiat 2018

Stipendiet på 50 000 samt ett konstverk designat av glaskonstnären Gunilla Lifvergren delades ut på EN18 den 15 februari.

Liridona Rama

”Att lyfta kvinnor som Liridona kommer att kunna ge många kvinnor och invandrarkvinnor inspiration och tro att det finns möjligheter att lyckas inom styrelsearbete och entreprenörskap även för dem”.

Så beskrevs Liridona Rama när hon nominerades till Maria Pihls stipendium. Och precis så ser också stiftelsen på Liridona Ramas gärning. Som 12-årig flydde hon och hennes familj från kriget i Kosovo och kom till Sverige. Och här har Liridona visat att det går att lyckas.

Efter en socionomexamen på MDH startade Liridona Rama den ideella organisationen Terrafems lokala kvinnojour i Eskilstuna, som hon även var ordförande för. Terrafem arbetar för kvinnors och flickors rätt att leva utan mäns våld och dominans. Liridona har tillsammans med den lokala Terrafemavdelningen hjälpt till att försörja stödet på juristjouren på 50 olika språk.

Liridona arbetar idag som tf områdeschef för vård och omsorgsförvaltningen i Nykvarns Kommun, dessförinnan ansvarade hon för integration i Nykvarns kommun.

Liridona är en mycket uppskattad chef och hennes ledarskap präglas av respekt för uppdraget, tillit till och omsorg om varandra. Med tydlig och rak kommunikation och ett intraprenöriellt förhållningssätt inspirerar hon kollegor och medarbetare att kontinuerligt utveckla verksamheten.

Liridona Ramas ledarskap, engagemang och hennes sätt att ta ansvar för, och bidra till utveckling av både personer och organisationer gör henne till en värdig mottagare av Stiftelsen Maria Pihls Minnes Stipendium 2018.

Maria Pihl Stipendiat 2017

Maria Pihl Stipendiat 2017

Iliana

Stipendiet på 50 000 samt ett konstverk designat av glaskonstnären Gunilla Lifvergren delades ut på EN17.

Iliana Björling

Iliana är uppvuxen i Eskilstuna tillsammans med sina föräldrar och två bröder. Efter gymnasiet läste Iliana vidare och tog en kandidatexamen i statsvetenskap samt pluggade företagande och ekonomi.

Utöver studierna har Iliana arbetat med ett Sida-projekt i Ryssland samt i Indien. Iliana är ordförande i styrelsen för YoungDrive, en praktisk business training för unga i Uganda, Botswana och Zambia. Ett arbete som hon brinner för och genomför rent filantropiskt.

Iliana Björling Lindeberg är verksam i Uganda, en av världens snabbast växande marknad. Hon startade 2014 e-handelsföretaget Done Deal tillsammans med en kollega. Företaget, som erbjuder rabatter till restauranger och skönhetssalonger. Bolaget är idag införlivat och en del av bolaget, Eat Out Africa som erbjuder Östafrikas största restaurangguide. Ilianas roll är Expander Director. Bolaget driver en restaurangguide som lanseras i Uganda, Rwanda och Tanzania. Bolaget är idag värderat till 55 miljoner kronor.

Iliana är bolagets yngsta och andra största delägare. Hon är också en engagerad ledamot i styrelsen.

Iliana Björling Lindeberg illustrerar med sitt arbete och sin person hur man kan kombinera samhällsnytta med entreprenörskap.

Iliana ser sig gärna själv som en förebild för unga kvinnor i Eskilstuna. Någon som hon själv gärna hade mött som ung och nybakad student.

Iliana Björling Lindeberg engagemang inspirerar och hennes sätt att ta ansvar för, och bidra till sin egen och andras utveckling både i Eskilstuna, Sverige och i världen gör henne till en värdig mottagare av Stiftelsen Maria Pihls Minnes Stipendium 2017.

Maria Pihl Kandidater 2021 (i slumpvis ordning)

Mathilde Stavehaug
Mathilde Stavehaug, VD & producent Eskilstunarevyn, sångerska

I en väldigt mansdominerad och traditionsbunden bransch utan unga kvinnliga ledare har Mathilde Stavehaug haft modet att våga satsa, förändra och utveckla.

Mathilde vill bidra till att Eskilstuna blir en kulturstad. Hennes ambition är att skapa kultur och underhållning av högsta klass och locka människor från andra regioner att besöka Eskilstuna för att roas.

Mathilde är under livslång utbildning i sitt ledarskap. Hon studerar nu ledarskap på ekonomprogrammet på Mälardalens Högskola.

Hon är ödmjuk och hungrig inför kunskap och lyhörd för sitt team och har förmåga att se allas styrkor och potential. Hon peppar och coachar. Utöver ledarskapet och styrelsearbete i det egna bolaget är hon engagerad i styrelsen för Position Eskilstuna.

Mathilde säger:

”Dröm stort och våga leva din dröm! Inget är omöjligt men inget kommer heller av sig självt:

”We must become the change we want to see” (Mahatma Gandhi).”

 


Ann-Charlotte Deivard, Annsam

När Ann-Charlotte Deivard startade sitt bemanningsföretag för sjuksköterskor, AnnSam AB, var hon först i Sverige, i en helt ny bransch. Trots att ingen trodde på idén såg Ann-Charlotte potentialen i den. Den tron var avgörande för fortsättningen, för framgången och har fört företaget framåt i 22 år.

Ann-Charlottes passion är att så länge hon ser en möjlighet till att hjälpa en kund eller konsult till ett lyckat möte fortsätter hon sitt arbete.

Ann-Charlotte säger:

”Jag gör det jag brinner för och det har format mitt liv och mitt företag.”

”Du kvinna, du som tror på din idé, som har en brinnande övertygelse om att du är något stort på spåret. Ge inte upp, låt inte andra rasera din dröm, gör det du är bäst på och ta hjälp med det du inte kan. Utvärdera och anpassa ditt företagande, och följ med i utvecklingen så ditt företag kan växa!”

 

Stina Söderström
Stina (Kristina) Söderström, Klara Vision

Stina Söderström driver familjeföretaget Klara Vision som med en tydlig lokal förankring arbetar för hållbarhet.

Stina, som från början är lärare, tycker att företagandet har gett henne förmånen att utvecklas och ta sig an nya och ibland oväntade uppgifter.

Företagets senaste projekt är en obemannad butik i Kjula utanför Eskilstuna, Klara Nära. Man bygger också ett gym och skapar en fin utemiljö, allt för att erbjuda en attraktiv mötesplats för alla åldrar.

I sommar ska Klara Vision skapa en äppelodling i anslutning till den solcellspark som man drivit i flera år. Stina har hunnit lära sig att köra både lastmaskin och grävmaskin.

Stina Söderström är styrelsesuppleant i Klara vision och ledamot i styrelsen för Jäders IF. 2019 invigdes multiplanen i Kjula där Stina var en av de drivande i projektet. Föreningen fick Eskilsstatyetten för sin insats och engagemang för multiplanen. 2018 var Stina med och startade ett damlag i fotboll.

Stinas ambition är att vara en positiv kraft och bidra till att samarbeten skapas som främjar företagande, miljö och landsbygden.

Stina säger:

Låt idén bli verklighet! Bara börja, ta ett steg. Ett steg är ett steg närmare din vision/dröm.”


Rania Matar, Familjekök i Eskilstuna

Rania tog över Familjekök Design AB för ett år sedan. Då arbetade hon i Eskilstuna kommun och många tyckte att hon skulle vara nöjd med att ha ett arbete. Det tycke inte Rania.

Raina kämpade hårt när hon kom till Sverige för att kunna skapa sig en karriär och arbeta som inredningsarkitekt och att få göra skillnad i branschen.

Hon och hennes familj flyttade från Kuwait och hon har nu bott i Eskilstuna i 5 år. Efter studier i svenska på SFI fick hon praktikplatser men inte något arbete som inredningsarkitekt.

Idag äger och driver hon Familjekök och leder verksamheten med en positiv attityd både i hårda och bra tider.

Rania säger:

”Om man har en dröm så måste man våga att ta risken och aldrig ge upp så drömmen blir verklighet.”


Malin Roos, Malin Store

Malin Roos lever sin dröm. Vem har inte lekt affär och drömt om en egen?

Från 21-års ålder drev Malin två Gina Tricot-butiker i Eskilstuna. Under många år var butikerna extremt framgångsrika. När Tuna Park startade var Malin engagerad i styrelsen.

Efter att ha lämnat butikerna blev hon Eskilstunas enda Viktväktar-coach.

Ett spontant besök på Formexmässan 2018 ledde till att hon 3 månader senare startade Malin Store. Konceptet är att kunden möter en butik som känns lyxig och dyr men som passar de flesta åldrar och plånböcker.

Malin är en god ledare. Hon fokuserar på det hon är bra på och till det andra ber hon om hjälp.

Malin säger:

Ditt namn är ditt personliga varumärke. Jag heter MALIN ROOS.”

”I varje möte med en annan människa kan du lära dig något om dig själv.”


Annika Löfgren, KREO & Sisters in business

Sedan 20 år tillbaka har Annika genom bolaget KREO stärkt kvinnors entreprenörskap genom ledarskapsutbildningar, affärs-coachning och olika affärsprogram.

Hon har skapat koncept som Innovative Advisory Board, ett affärsutvecklingsprogram för VD-kvinnor i bolag som omsätter minst 500 tusen, drivit Resurscentra för kvinnors företagande i Eskilstuna och varit verksamhetsledare för Idélab på Mälardalens högskola.

2013 grundade Annika föreningen Sisters in business. Föreningens övergripande ändamål är att skapa långsiktigt hållbara förutsättningar för ökad livskvalitet, integration och ekonomiskt välmående hos ungdomar och kvinnor för att förhindra utanförskap.

Med ansvar för nyanländas företagande är Annika engagerad i styrelsen för Företagarna i Eskilstuna.

Annika drivs av att se andra utvecklas och nå framgång och motiveras av att skapa nya möjligheter, koncept eller utbildningar tillsammans med andra.

Annika säger:

”Ingen kan göra allt men alla kan göra något”.


Malin Bergström, travtränare & uppfödare

Malin Bergström är företagare och travtränare och hon bor och har verkat i Eskilstuna och Kjula under hela sitt liv.

Malin har tagit plats på de stora mansdominerade arenorna och åstadkommit stora resultat med sina hästar.  Ett exempel är hästen Galactica som vann Monté-SM på Åby på nytt svenskt rekord i oktober 2020.

Genom sina prestationer har hon visat att hon är någon man kan lyssna på. Malin är engagerad i Sörmlands travsällskaps styrelse som ledamot.

Malins ambition drivs av drömmen att få hålla på med det hon älskar som är att utveckla hästar, arbets- och träningsmetoder och den egna verksamheten.

Malin går sin egen väg och samtidigt är hon klar över att ensam är inte starkast.

 Malin säger:

”Svåra vägar leder ofta till vackra platser och var dig själv oavsett vad andra säger”


Anna Branzell, leg. sjuksköterska, Mälarsjukhuset

Anna Branzell är ledningsansvarig sjuksköterska och leder hela akutmottagningen och dess personal på Mälarsjukhuset. Här krävs stort ansvarstagande, bra kommunikation, snabba beslut och förmåga att stötta där det behövs.

Hennes ambition och motivation är att Mälarsjukhuset ska ge alla en säker och trygg vård, att skapa en trygg arbetsplats och att ge nya sjuksköterskor bästa möjliga plattform i yrket.

Anna är fackligt engagerad och deltar i samverkansmöten med verksamhetschefer.

Hon är en stark förebild för kvinnor som är nya i sin yrkesroll. Hon tycker det är viktigt att ge unga kvinnor en stark kvinnlig förebild vilket är önskvärt både i sjukhusets korridorer och i näringslivet.

Sagt av Anna:

”Jag tycker personligen att det är oerhört roligt att bli uppmärksammad av er stiftelse som sjuksköterska och fackligt engagerad då vi i dessa roller inte i regel blir lika uppmärksammade som olika framstående individer i näringslivet.”


Josefin Bengtsson, regionchef, Ung företagsamhet Södermanland

Josefin Bengtsson flyttade till Eskilstuna för studier på Mälardalens Högskola 2008. Hennes intresse för entreprenörskap och framförallt de bakomliggande drivkrafterna hos entreprenöriella individer ledde till att hon efter fyra års studier klev in som Regionchef för Ung Företagsamhet i Södermanland.

Josefin säger:

”det finns enorm potential bland Eskilstunas unga och det är så spännande att fortsätta vara med på resan!”

 

Informellt har Josefin nog alltid varit en ledare, i vänskapsrelationer och under studietiden.

Josefin säger:

”För mig som ledare har det varit viktigt att ha en tillåtande kultur och att ”walk the talk”. Ganska ofta hör jag mig själv säga ”prova, ingen kommer ihåg en fegis!”. Så kan man bara säga med hedern i behåll om man verkligen byggt upp en kultur som tillåter snedsteg, blir det fel så hjälps vi åt!”

Maria Pihl Kandidater 2020 (i slumpvis ordning)

Stiftelsen engagerar sig i deras fortsatta utveckling.

Åsa Ekholm Maria Pihl kandidat
Åsa Ekholm, British Junior

Åsa Ekholm var med och startade och arbetar nu som rektor på grundskolan British Junior i Eskilstuna. Hon sitter även i  Eskilstuna Rotaryklubbs styrelse, där hon tidigare varit president.

På vilket sätt ser du dig som en förebild och ambassadör för kvinnors entreprenörskap? 

Jag har målmedvetet arbetat med att bygga upp och utveckla grundskolan British Junior sedan starten 2009. Det har inneburit ett hårt arbete och inte minst att man har fått tänka kreativt för att lösa utmaningar längs vägen. Det har många gånger känts något entreprenöriellt att kavla upp ärmarna och handgripligen göra jobbet. I det arbetet har jag haft förmånen att arbeta med ett stort antal duktiga medarbetare som idag uppgår till fler än 100 personer och tillsammans är vi ett lag. Jag har utvecklat mitt ledarskap och även inom det området kan jag nog inspirera kvinnor att ta sig an utmanande ledarskapsroller.

Jag tror jag kan inspirera kvinnor att våga satsa på det man brinner för och även att, trots tuffa tider och motgångar, aldrig släppa blicken på målen. Att tro på det man gör och fortsätta driva på för att övervinna hindren.

Vad är din ambition med ditt engagemang? 

Mina ambitioner i hela mitt arbete oavsett vad jag engagerar mig inom är att förbättra för människor. I mitt arbete jobbar jag målmedvetet för att våra elever ska utvecklas och nå sin fulla potential i skolan och att personalen ska trivas och utvecklas på sitt arbete. Inom mitt engagemang i Rotary är mitt fokus att genom våra aktiviteter förbättra livssituationen för så många människor som möjligt.

Ser du dig själv som en god ledare?

Jag vågar påstå att jag är en god ledare även om jag som alla ledare har utvecklingsområden. Jag anser att mitt stora engagemang för människors utveckling är det som främst kännetecknar mitt ledarskap. Jag är även väldigt tydlig med att arbetet alltid är en gemensam insats och att det är laget som når framgångar, laget före jaget. Att formera rätt lag är min högsta prioritet. Sedan coachar och styr jag arbetet inom ramen för ett värderingsstyrt ledarskap. Jag tror på att visa vägen genom ett närvarande och tydligt ledarskap. Alla har ett stort eget ansvar för att bidra och jag har höga förväntningar på mina medarbetare och minst lika höga på mig själv.

Är du engagerad i någon styrelse idag? 

Är engagerad i Eskilstuna Rotaryklubbs styrelse. Har suttit i styrelsen i fyra år och under 2018–2019 var jag även president i klubben. Rollen som presidenten liknar styrelseordförandens, dvs. den som driver arbetet framåt och styr klubben. Man leder regelbundna veckomöten för att följa upp verksamheten i klubben. Under 2019–2020 har jag rollen som Past President och i denna hjälper och stödjer jag nuvarande presidenten i sitt arbete.

Tilda Norrbacka Maria Pihl kandidat
Tilda Norrbacka, Calix

Tilda Norrbacka bor i ett nybyggt hus på familjegården i Näshulta. Hon arbetar som projektledare inom forskning och utveckling på industriföretaget Calix.

På vilket sätt ser du dig som en förebild och ambassadör för kvinnors entreprenörskap och/eller styrelsearbete?

Självklart ska kvinnor få ta plats inom näringslivet men det är tufft att som ung tjej slå sig fram, inte minst i mansdominerade branscher likt den jag är yrkesverksam inom.

Jag började som montör på Calix, ett lokalt industriföretag som bland annat tillverkar elektroniska motorvärmarsystem till företag över hela världen, efter studenten 2010. Jag trivdes mycket bra på ”golvet”, blev snabbt en i gänget och blev alltid väl behandlad och lyssnad på. Men eftersom jag drivs av utveckling och effektivisering såg jag givetvis även bristerna och utvecklingspotentialen i produktionen. Jag påtalade detta, men inte mycket hände.

Efter fem år på Calix bestämde jag mig för att ta en högskoleexamen inom innovation. Jag kände att jag ville få större teknisk kompetens, men framför allt möjligheten att kunna påverka och utveckla min arbetsplats i större utsträckning. Jag tog tjänstledigt från Calix men höll fortsatt kontakt med företaget. När jag sedan tog examen 2018, skräddarsyddes en tjänst åt mig som projektledare på Forsknings- och utvecklingsavdelningen. Där är jag i dag. Jag är ingen entreprenör och sitter inte i styrelsen – än – men ser mig ändå som en ambassadör och förebild för kvinnor som vågar ta plats i näringslivet.

 Vad är din ambition med ditt engagemang? 

Jag vet inte hur många gånger jag fått en lilla gumman-kommentar i mitt yrkesliv. Min inställning har dock alltid varit: Om du inte är nöjd, gör något åt det. Om du först känner att du inte vågar, gör det ändå. Du kan mer än du tror. Våga bevisa motsatsen.

Jag kunde ha valt att ta den bekväma vägen – att gå in i familjeföretaget. Jag kunde också ha valt den enkla vägen – att utbilda mig direkt eller välja en klassiskt kvinnlig, eller åtminstone könsneutral, arbetsplats. Men jag valde att gå min egen väg. Det har inte alltid varit bekvämt, men jag har heller aldrig ångrat mig. Jag har fått guida vår dåvarande statsminister Fredrik Reinfeldt runt på industrin och jag har varit med och drivit projekt som lett till förenklade interna processer. Jag har fått och jobbar med att få in innovationstänket mer i företaget. Jag har visat att kvinnor kan.

Genom att gå min egen väg hoppas jag att jag har banat väg för andra unga kvinnor. Upptrampade stigar är alltid lättare att vandra på. Så det är min ambition. Att fortsätta lyssna på min inre röst, vad den än säger till mig, och att fortsätta strida för att nästa led unga kvinnor som ska ut i arbetslivet får en, eller kanske två, färre lilla gumman-kommentarer i fikarummen.

Ser du dig själv som en god ledare?

Ja. Vissa hävdar att man måste gå över lik för att lyckas på riktigt. Jag hävdar motsatsen. En bra ledare lyfter och hjälper andra att lyckas, en bra ledare ser individer och kunskaper och applicerar dessa på rätt ställen, de är då det kan skapas magi och utveckling. En bra ledare ser och lyssnar. Jag växer av att se andra växa.

Men för mig handlar det inte bara om att vara en god ledare i min organisation, utan även i samhället i stort. Vill jag att kvinnor ska få ta mer plats måste jag själv våga ta plats. Jag vill motverka främlingsfientlighet och måste själv säga ifrån och visa civilkurage. Vill jag förändra något måste jag själv leda vägen.

Carola Ranmo Maria Pihl kandidat
Carola Ranmo, CR Fitness

CRfitness startade i Carola Ranmos soffa i maj 2015, när äldsta dottern var 5 månader gammal. Då var det en hobbyverksamhet men Carola drömde redan från start om att det skulle bli en heltidssyssla. Ett år senare blev Carola mamma till tvillingar, men fortsatte samtidigt att arbeta hårt. Efter ett par intensiva år tog hon i mars 2017 steget och gjorde CRfitness till ett aktiebolag.

På vilket sätt ser du dig som en förebild och ambassadör för kvinnors entreprenörskap?

Jag visar att det går att kombinera karriär med familjelivet. Inga dörrar förblir stängda så länge man är viljestark, jobbar hårt och framförallt tror på sig själv och sin produkt eller tjänst.

Jag har en bakgrund av dålig självkänsla och självförtroende och har alltid känt mig sämre och mindre värd då jag kommer från en familj med endast akademiker. Jag har själv haft inlärningssvårigheter och extrem scenskräck hela mitt liv och trodde knappt på mig själv förut. Att jag skulle kunna göra något så här stort, som CRfitness faktiskt är, kunde jag inte drömma om. Med åren kom självkänslan och jag började förstå att inspirera andra handlar inte om att vara bäst på något, utan det handlar om att vara sig själv och tro på att man kan lyckas. Och att våga sikta högt.

Vad är din ambition med ditt entreprenörskap?

Min ambition är att få bort ångesten kring kropp, knopp och hälsa hos kvinnor. Att förstå att man inte behöver svälta sig för att duga, att inte ha ångest inför varje måltid eller att man efter en graviditet visst kan få känna sig som innan, och att man inte behöver kissa på sig vid en nysning. Ju större spridning vi får med vårt varumärke, desto fler kvinnor hjälper vi, varje dag.

På vilket sätt ser du dig själv som en god ledare?

Jag visar vägen för mina kollegor och kunder, och inspirerar till att våga prova nya idéer och tro på sig själva, men jag är inte en bra chef. Jag är för snäll för mitt eget bästa och med mig som chef fick alla höga löner och schyssta förmåner. Lite för schyssta tyvärr.

Därför klev jag av VD-posten under 2019 och lämnade över det till min kollega Lina Sönnerlig. Det är gott ledarskpa anser jag. Att man kan inse sina brister och fokusera på det man är bra på och lämna över det andra till bättre lämpade personer.

Annika Eriksson Maria Pihl kandidat
Annika Eriksson, Hotell tre systrar

Annika Eriksson anställdes som platschef när Hotell Eskilstuna blev ett asylboende under flyktingkrisen 2015. När asylboendet skulle stängas och återställas tog hon chansen och blev hotellchef, utan någon tidigare erfarenhet från branschen.

På vilket sätt ser du dig som en förebild och ambassadör för kvinnors entreprenörskap? 

En vän sa en gång till mig ”Du har aldrig gett upp. När många andra hade lagt penseln åt sidan så fortsatte du att måla.” Jag har ställt frågan till mig själv många gånger varför jag fortsätter? För jag tror på min dröm och jag vill visa för mig och mina tre tjejer att vi kan om vi kämpar för våra drömmar.

Min entreprenörsresa började då jag blev anställd som platschef på ett asylboende med närmare åttio procent män från en kultur olik min egen. Där växte en bild och ett mål att samla alla i en gemenskap. Efter månader av arbete från morgon till sena nätter kunde jag se den utveckling som vi nådde tillsammans. Vi blev en familj.

Den känslan av familj har jag tagit med mig i min resa för att skapa mitt företag, Hotell tre systrar. Idag är hotellet renoverat och återuppbyggt för att vara ett hotell. Jag har inkluderat all min personal i renoveringen utifrån den egna förmågan, vilket har skapat ett engagemang och en gemenskap hos oss.

Vad är din ambition med ditt engagemang och entreprenörskap? 

Min ambition och största drivkraft är att vara en del av att återskapa kulturen att tro på människan, framförallt för de som inte så många andra kanske tror på. För mig är det de som blommar vackrast. Jag anställer inte den som är bäst lämpad för jobbet, jag vill anställa den som kan utvecklas och växa tillsammans med mig och min dröm.

Ser du dig själv som en god ledare? Kan du ge ett exempel?

Jasmine är en tjej som stod långt ifrån arbetslivet. Hon rehabiliterades fortfarande för sitt missbruk när hon, som en rädd fågelunge, kom till mig i augusti 2019. Idag står hon som en starkare kvinna med mer självkänsla byggt på ansvar och en otrolig arbetsmoral. Resan hit har varit ett arbete för oss båda, men grunden till mitt ledarskap bygger på en kommentar som Jasmine sa. ”Jag känner mig för första gången trodd på ” och det bygger jag mitt ledarskap på. Jag vill hjälpa dem att bygga tron på sig själva och jag vet att med rätt ledarskap så når vi våra gemensamma mål tillsammans.

Annika Linnerud Maria Pihl kandidat
Annika Björkman Linnerud, Mentabee & Abless ridterapi

Annika Björkman Linnerud har många järn i elden. Hon arbetar som skolkurator, studerar till psykoterapeut och driver två företag där hon erbjuder hästunderstödd terapi och en onlineplattform för behandling av psykisk ohälsa. Samtidigt är första prioriteringen för Annika familjelivet och de fyra barnen.

På vilket sätt ser du dig som en förebild och ambassadör för kvinnors entreprenörskap och/eller styrelsearbete?
Jag bidrar med mod, energi och driv, men framförallt en ödmjukhet och stark empati. Idag bedriver jag en mottagning med KBT, precis som vilken mottagning som helst men i stallet med hästarnas rogivande närvaro. Jag erbjuder även stressreducerande ridturer i Vilsta-skogen där jag bland annat lär ut mindfulness från hästryggen. Den hästunderstödda terapin ligger närmast mitt hjärta, men jag tänker större, mycket större. Jag vill hjälpa fler. Helst alla. Därför bedriver jag en online-plattform parallellt med ridterapin för att förebygga och åtgärda psykisk ohälsa, numera tillsammans med tre framgångsrika entreprenörer som bor i Stockholm och Florens.

Vad är din ambition med ditt entreprenörskap?
Min största ambition är att alla människor har rätt att må bra! Oavsett kön, härkomst, sociala förutsättningar eller ekonomi. Mina två verksamheter har samma syfte men med olika ingång – att eliminera den psykiska ohälsan. Det är ok att må lite dåligt ibland, det ingår i livet, men ingen ska behöva må dåligt ensam eller under en lång tid.

Ser du dig själv som en god ledare? Kan du ge ett exempel?

Jag lyfter andra människor och får dem att må bra. Tillåter ett öppet klimat där olikheter kompletterar varandra. Framförallt kvinnor. Vi kvinnor ska stå upp för varandra, inte konkurrera. På en ledarskapsutbildning fick jag betyget ”Den här tjejen är inte stöpt i någon form – hon går sin egen väg”. Jag är beredd att hålla med. Jag har aldrig gjort som alla andra.

Jag var teamledare på socialtjänsten (Resursteamet) för en grupp människor i olika åldrar med olika bakgrund. Vi fick en hel del tuffa uppdrag från socialsekreterare, till exempel  insatser för omyndiga killar som ville åka till IS och kriga. Alla i mitt team var män och alla var äldre än mig. När jag steg upp som teamledare sa den ena team-medlemmen något jag aldrig kommer att glömma, en smart stark respektingivande före detta krigsveteran; ”Annica, vi följer dig, vart du än går”. Han och en man till i teamet blev teamledare de med efter en tid och även det nya teamet som vi rekryterade var ett riktigt dream-team. Då med både kvinnor och män i olika åldrar. Men det berodde såklart lika mycket på mina team-medlemmar och inte bara på mig som ledare.

Jag har under åren gått på flera nitar och när barnen var små var jag på vippen att bli utbränd – det föreläser jag om idag. Jag lärde känna mig själv och mina gränser. Med en bra kost, rätt träning och en hållbar återhämtning kan jag fortsätta i ett högt tempo med en hög energinivå där jag exempelvis hellre ”företagar” än ser på TV.

Är du engagerad i någon styrelse idag?

Ja. För att göra en lång historia, mindre lång: Jag vill hjälpa många. Som en kollega på socialtjänsten en gång sa till mig ”Annica, du kan inte rädda hela världen”. Nej kanske inte – men jag kan i alla fall försöka.

Jag började tänka större, hur når jag många på enklast sätt. En ”onlineplattform” mot psykisk ohälsa förstås. Jag startade ”Abless-online”. I samma veva kom jag i kontakt med en entreprenör, Björn. Han och två andra män hade liknande idéer som jag. Samtliga med en enorm kompetens inom psykisk (o)hälsa som både företagare och ledare. De är jordnära och arbetar på ett liknande sätt som jag gjorde och jag blev erbjuden att bli delägare i Mentabee. Nu bygger vi en organisation och onlineplattform utifrån erfarenheter från våra tidigare verksamheter inom psykisk hälsa. Mentabee är ett icke-vinstdrivande aktiebolag vars syfte är att göra världen till en bättre plats genom att hjälpa så många som möjligt att må bättre.

De liksom jag, jobbar gärna nära naturen – men med webben som grund – just för att kunna engagera så många som möjligt. Målet för Mentabee är att bli en av de större plattformarna i Europa för att åtgärda psykisk ohälsa och förebygga mentalt välmående.


Sandi Haddad Sharro, Eskilstuna United

Sandi Haddad Sharro spelade tidigare fotboll i Eskilstuna United. När hon trappade ner fotbollsspelandet behöll hon sitt engagemang i föreningen. Idag är hon anställd för att driva två av Eskilstuna Uniteds uppdrag i  föreningens samhällsansvarsorganisation Hjärta United.

Som projektledare för Work United fungerar Sandi som ett stöd till Uniteds företagssponsorer i rekryteringsfrågor. Det andra initiativet, som Sandis hjärta klappar lite extra för, är integrationsprojektet Ronjabollen. Uppdragets syfte och mål är att få fler tjejer som lever och bor inom resurssvaga områden i Eskilstuna att bli mer fysiskt aktiva på fritiden och att stötta dem att finna en förening som passar dem

På vilket sätt ser du dig som en förebild och ambassadör för kvinnors entreprenörskap och styrelsearbete? 

Jag tror mycket på att idrottens kraft kan både leda och stärka individer. Idrotten har förmågan att kunna forma människan till att bli en medborgare med goda värderingar. Den möjliggör gemenskap, glädje och delaktighet.  Med min bakgrund som tjej, invandrare och med min tidigare fotbollskarriär vill jag visa andra tjejer att livet ibland kan vara tufft. Vägen kan vara brokig men man kan komma långt med en stark vilja och tro på sin förmåga att vara och bli en del av majoritetssamhället.

Ronjabollens grund är att stärka tjejers självkänsla, självförtroende, och att våga tro mer på sig själva och fatta egna beslut genom livet. Det unika med Ronjabollen är att vi varvar fysisk aktivitet med värderingsövningar.

Mitt mål i detta projekt är att få andra tjejer och kvinnor att ta mer plats i samhället och oavsett bakgrund, kön, etnicitet eller ålder tro mer på sig själva. I mitt arbete som projektansvarig och ledare utformar jag strategier i att stötta, vägleda och finnas till för att lyfta andra tjejer att tro mer på sig själva och våga ta mer plats. Både för de tjejer som är med och leder barngrupperna och lika så de barn som är aktiva under Ronjabollen.

Vad är din ambition med ditt engagemang/entreprenörskap/styrelsearbete? 

Min ambition är enkel. Jag ser hur jag kan öppna dörrar för flera kvinnor och unga tjejer,genom bland annat Ronjabollen. Att stärka dessa tjejer i tidiga åldrar att tro på sig själva, att våga ta för sig, våga stå för sina beslut och kräva sin plats i samhället. Jag brinner för få dessa tjejer att förstå att de har alla exakt samma rättigheter att ta plats som killarna, inte bara på fotbollsplanen, utan i samhället i stort.

Ser du dig själv som en god ledare?

Ja. Jag tror att jag kan förkroppsliga min egen ”klassresa” från mina syriska rötter, att inte passa in i majoritetssamhället, till att verkligen ta plats och det absolut viktigaste; att öppna dörren för andra unga kvinnor.

Att varje vecka arbeta med tjejer som kommer från tuffa socio-ekonomiska förutsättningar gör att jag även vill utveckla deras egna ledarskapsegenskaper. Inom Ronjabollen uppmuntrar och utbildar vi deltagarna till att själva gå vidare och bli ledare. Ambitionen är att dessa tjejer en dag ska leda barngrupper där de bor och lever för att bli ortens förebilder. En annan fördel är att initiativet ger dessa tjejer en skjuts i deras framtida karriär inom den reguljära arbetsmarknaden och blir deras första erfarenheter och rader i deras CV.

Jag ser mig själv som en god ledare med ett autentiskt ledarskap som jag också tror är framtidens ledarskap. Vi jobbar med människor som kräver närvaro, men också som kan anpassa sitt ledarskap beroende på situation. Vidare har jag med tiden lärt mig att sårbarhet inte behöver vara en svaghet utan snarare något positivt.  Jag tror på delaktighet, engagemang och att visa uppskattning för sina medarbetare. Att finnas där för mina medarbetarna är den viktigaste komponenten i mitt ledarskap.

Johanna Tömmervik Maria Pihl kandidat
Johanna Tömmervik, Sparbanken Rekarne

Johanna Tömmervik arbetar på Sparbanken Rekarne som verksamhetschef för Valvet och även med digital transformation och innovation på banken. Hon har en bakgrund i IT-branschen där hon sett till att ta plats på traditionellt manliga arenor.

På vilket sätt ser du dig som en förebild och ambassadör för kvinnors entreprenörskap och/eller styrelsearbete? 

När jag var yngre funderade jag mycket på att det fanns väldigt få kvinnliga synliga förebilder i media kring entreprenörskap, ledarskap och i maktpositioner. När jag började arbeta efter studierna upplevde jag att det inte förändrats särskilt mycket. På alla konferenser jag var på stod man efter man på scen och pratade om teknik, framtid och innovation. Till slut bestämde jag mig för att sluta vänta och börja göra. Vi ska bli fler kvinnor som syns i näringslivet och i media! I en tidigare anställning började jag lyfta kvinnliga experter på jobbet och hjälpa dem paketera deras personliga varumärken för att komma ut och tala. Det hjälpte – vi fick jättemycket scentid, och var alltid det enda bolaget i paneler med kvinnlig ung ingenjör som inspirerade.

Jag själv har länge jobbat med en hemsk scenskräck, men jag kände att min mission var viktigare än min rädsla. Nu står jag på scen flera gånger i månaden och inspirerar om framtid och digital transformation. Med detta hoppas jag att fler ska kunna identifiera sig med mig, som en vanlig 31-årig tjej och tänka ”kan hon så kan jag”, och att fler ska våga ta plats i näringslivet då, på scener och i maktpositioner.

Jag driver även en podcast som heter F*ckuppodden, tillsammans med 2019 års IT-kvinna, Carolin Runnquist. Syftet med podden är att lyfta förebilder, avdramatisera misslyckande och få fler kvinnor att tro på sin egen förmåga och att våga ta risk för att starta och äga bolag, och ta ledande positioner.

Vad är din ambition med ditt engagemang och styrelsearbete? 

Jag sitter i dag i styrelsen för Automation region och i ett av bankens bolag, Sinnebild i Eskilstuna AB. I framtiden har jag en dröm om att bli affärsängel, tillsammans med andra kvinnor och bygga en fond som endast investerar i kvinnliga grundare. Anledningen till det är att mindre än 1% av riskkapitalet i Sverige går till bolag med kvinnliga grundare, vilket är förkastligt. Mitt mål är att ändra både på det och att få fler kvinnor att bli affärsänglar! I den här drömmen ingår också att jag ska kunna verka som styrelseproffs och arbeta i ett antal börsnoterade bolags styrelser.

Min ambition är att ha en stark röst i debatten om hur vi får fler kvinnor att ta styrelseuppdrag, men även hur vi får fler män att fatta hur viktigt det är med jämställda bolag. Inte minst för bolagens och aktieägarnas bästa – all forskning pekar på samma sak – jämställda bolag presterar bättre på flertalet punkter. Mitt mål är ett helt jämställt näringsliv.

Ser du dig själv som en god ledare?

I mitt arbete som Verksamhetschef på Sparbanken Rekarne/Valvet så gör jag mitt yttersta för att sprida härlig energi och att vara inkluderande. Jag är väldigt prestigelös och älskar verkligen att se människor i min omgivning växa och utvecklas.

Isabelle Lillevars Maria Pihl kandidat
Isabelle Lillevars, Lillevars Sporthorses, Eskilstuna Häst & Lantliv

26-åriga Isabelle Lillevars är VD och grundare i aktiebolagen Lillevars Sporthorses AB och Eskilstuna Häst & Lantliv AB.

På vilket sätt ser du dig som en förebild och ambassadör för kvinnors entreprenörskap och/eller styrelsearbete? 

Jag ser mig själv som en förebild och ambassadör för framförallt unga kvinnors entreprenörskap då jag kan visa att man trots sin unga ålder kan driva bolag med framgång om man bara vågar satsa på sin dröm. Genom hårt arbete, en vilja att lära och att hela tiden bygga vidare på sitt kontaktnät går det att ta sig fram i en tuff och udda bransch även utan stort sparkapital.

Vad är din ambition med ditt entreprenörskap? 

Att driva mina bolag med glädje, vinst och framgång där alla i teamet känner sig delaktiga och sedda. Jag vill hela tiden arbeta för att bygga upp en bra arbetsmiljö där våra anställda även kan jobba med sin personliga utveckling.

I butiken vill jag ge en god service åt kunderna där dem ska känna att dem är i fokus. Vi är ofta mycket öppna och byter gärna några extra meningar med kunden för att butiken ska kännas mer personlig och välkomnande, vilket vi ofta får beröm för.
I mitt andra bolag där vi har försäljning av hästar är min ambition att köparna alltid ska känna sig nöjda med sin nya familjemedlem. Det är fantastiskt roligt att få vara med och matcha häst och ryttare. Om det skulle bli tokigt, det är ju ändå levande djur vi håller på med, så försöker vi alltid att lösa situationen så att kunden lämnar oss med ett leende på läpparna.

Ser du dig själv som en god ledare? Kan du ge ett exempel?

Jag ser mig själv som en god ledare då jag har ett stort engagemang i att finnas till hands och dela med mig av min kunskap till dem som vill lära mer.
Jag har flertalet ryttare, alla tonårstjejer, som tränar och tävlar mina hästar där de får en stor chans till att utvecklas och ta ansvar.

Jag är inte bara chef och ledare utan även coach och “ponnymamma” när vi åker på träningar och tävlingar tillsammans. Vid framgång och segrar är jag den som jublar högst och vid mindre lyckade tävlingar står jag kvar och ger dem det pepptalk som behövs för att komma igen till nästa tävling.

Åsa Öberg Maria Pihl kandidat
Åsa Öberg, Doktor i innovation management

Åsa Öberg är doktor i Innovation Management och är aktiv som forskare, konsult, rådgivare och inspiratör. Åsa är född och uppvuxen i Eskilstuna och har återvänt till hemstaden igen efter att ha bott i Frankrike, Italien, Australien, Stockholm och Karlstad.

På vilket sätt ser du dig som en förebild och ambassadör för kvinnors entreprenörskap och styrelsearbete? 

Jag arbetar i flera världar och försöker i samtliga vara mig själv och arbeta med de värden jag tycker är viktiga. Min arbetsfilosofi innehåller därför ingredienser som öppenhet, glädje och nyfikenhet men också reflektion, fokus och kvalité.

I forskarvärlden finns både uttalade och outtalade regler för hur man kan göra karriär, vad som räknas som fint och vad som anses konstigt. Min forskning har skett främst i industrirelaterade företag och flera har varit mansdominerade. I dessa sammanhang jobbar jag extra aktivt med att vara mig själv, det vill säga en spontan och nyfiken person utan behov av att bevisa min duglighet. Jag hoppas att det inspirerar andra i rummet att släppa garden, både män och kvinnor. Kanske har det inspirerat någon kvinnlig kollega att sluta forma sig efter gamla, ofta manligt konstruerade ideal.

Som företagare är formerna för ledarskap och entreprenörskap ganska fria. Jag vilar fortfarande i samma värdegrund men använder mitt intresse för människor för att se hur jag kompletterar dem. En konstnärssjäl kan tjäna på att se något rationellt, en ekonom på lite sunt dagdrömmande. En viktig sak för mig är att inspirera människor att våga verka i fler sammanhang. Man kan forska och vara företagare. Man kan analysera och go bananas.

Vad är din ambition med ditt entreprenörskap och styrelsearbete? 

Jag är aktiv i två styrelser, Företagarna Eskilstuna – Torshälla och STUA, Sörmlands turismutveckling AB. Min ambition är att skapa mod, fart och nytänkande hos alla jag träffar där. Jag vill att vi får fler modiga nytänkande organisationer. Det finns en massa stjärnor på många arbetsplatser men de riskerar drunkna i det allt mer kontrollerande och högpresterande samhället. Då behövs stortag, modiga ledare som vågar dra nya vägar i hur arbetet ska ske. Jag ägnar mig åt att dela mina forskningresultat, metoder, egna erfarenheter och konstiga idéer med dessa engagerade människor.

Det finns en växande problematik mellan styrsystem, politik och olika krav på mätande, dokumentation och resultat – och det människor behöver för att må bra och göra skillnad. Empati verkar allt mindre synligt i strategi och arbete idag trots att varje person jag möter behöver det, kanske ännu mer nu än förut.

I mitt jobb på Mälardalens Högskola driver jag just nu arbetet med VISION 2030 för lärarutbildningen. Vi spår att vi kommer få studenter och lärare som har komplexa liv och svårt att fokusera. Vi har en oerhört viktig uppgift att rita om vår arbetsplats och tjänster för att attrahera, stötta och glädja dessa människor.

Ser du dig själv som en god ledare?
Jag leder genom att vara mig själv, en strukturerad forskare eller visionär företagare. Jag vill visa att vi alla har kvaliteter att leda, vi måste bara hitta vår egen palett för det.

Sandra Edlund Maria Pihl kandidat

Sandra Edlund, Cosmetink

Sandra Edlund är född entreprenör och kreatör. Idag driver hon salongen Cosmetink med specialisering på permanent makeup för ett naturligt resultat och en enklare vardag.

På vilket sätt ser du dig som en förebild och ambassadör för kvinnors entreprenörskap?

Jag kommer inte från en priviligierad bakgrund. Jag har en familj från arbetarklass och växteupp som en doer långt före jag förstod vad det var. Jag gjorde bra ifrån mig i skolan, men förstod att jag föddes till entreprenör och kreatör – inte anställd. Ändå jobbade jag hårt samtidigt som jag pluggade under min gymnasietid.

De flesta idéer jag fick hann jag redan då göra någon form av företagsverksamhet kring och så har det fortsatt. Vare sig det handlade om att måla en tavla som slutade i vernissager och utställningar med sålda prospekt eller när jag inte kunde hitta en passande bikini, så jag lärde mig att sy mina egna. Vilket sen blev ett eget bikinimärke med webbshop och modevisningar. Det har varit olika spår som fört mig i olika riktningar, för att slutligen ta mig till det jag brinner för idag, och det är tack vare detta jag kan vara en förebild tror jag. Med blandning av kreativitet och företagsamhet visar jag att ingenting är omöjligt och allt går om man bara vill.

Idag driver jag Cosmetink dit människor kommer för att få hjälp av olika anledningar: ibland av helt ytliga skäl men många gånger på grund av exempelvis håravfallssjukdomen alopecia eller för att de går igenom en cellgiftsbehandling av cancer. Sådant värmer extra i hjärtat då mitt fokus är att stärka kvinnor (och män) genom att låta insidan få ta plats där utsidan är ett hinder. Att slippa se sjuk ut kan betyda mer än man tror för mina kunder.

Jag har också, tillsammans med en kollega, startat upp en akademi inom permanent makeup. Det här är en bransch utan lagstiftning eller regler för vem som får utföra behandlingen och utan krav på utbildning, och efter att ha jobbat några år såg jag brister. Två av våra elever är nu anställda i salongen och jag fungerar som mentor för dem.

Vad är din ambition med ditt entreprenörskap?

Att inspirera fler till att våga kasta sig ut i utmanande situationer. Det är det absolut bästa sättet att nå framgång. Jag vill också fortsätta utvecklas som person och skapa fler tillfällen för andra att våga utmana sig själva.

 

Ser du dig själv som en god ledare? Kan du ge ett exempel?

Jag är en god självledare. Jag tror man måste börja där. Mod är viktigt för mig. Att inte säga nej, utan våga chansa ibland. Sedan tror jag att det gör att min personal kan känna trygghet i att det oftare är jag som chansar än vad de behöver. Jag kan dock absolut arbeta mer på att bli en bättre ledare med rätt verktyg då det är en roll jag fortfarande utvecklas inom. Många gånger kan jag, liksom jag gissar att många ledare känner, uppleva att jag inte räcker till. En lärdom jag dragit genom åren är att skilja på ledarskap och vänskap, det har jag fått lära mig den hårda vägen.

Jag har en tuff tid bakom mig och jag tror att det var min vilja som tog mig igenom den. Framförallt min bestämda uppfattning om att alla hinder går att ta sig över, eller åtminstone genom. Under ett par års tid drabbades jag först av sorgen då min styvfar hastigt gick bort och en tid senare konstaterades att jag hade fått ”Graves sjukdom”, en sköldkörtelsjukdom med flera diffusa symptom som också gjorde möjligheten att få flera barn osäker. Samtidigt hade vi startat våra första klasser med utbildningar och jag utökade verksamheten. I november 2018 opererades jag och får nu äta mediciner livet ut. Men jag har också fått livet tillbaka och sommaren 2020 föddes Julias lillasyster Ebba.

Är du engagerad i någon styrelse idag?

2018 blev jag ledamot i styrelse för yrkesförbund ”SAHM – The Swedish Association of Hair and Makeup” med ansvar för att sätta kvalitetssäkringar och kriterier inom permanent makeup för både utövare och skolor.

Maria Pihl Kandidater 2019 (i slumpvis ordning)

Stiftelsen engagerar sig i deras fortsatta utveckling.

Cajsa Lindberg
Cajsa Lindberg

För Cajsa Lindberg är att vara engagerad i hälsofrågor ett sätt att ge tillbaka till samhället och olika organisationer som hjälpt henne. Genom sitt engagemang visar Cajsa hur man kan överkomma svårigheter som livet kastar mot en, i hennes fall hjärncancer, diabetes typ 1 och flera andra sjukdomar och hälsoproblem, och till och med vända dem till sin fördel. Cajsa är ordförande i Svenska Diabetesförbundet och i Diabetesfonden, hon är även medlem i NCD Alliance’s Global Advisory Committee för deras “Our Views, Our Voices”-initiativ, och styrkommittémedlem i IDF Europas YOURAH-projekt.

Primärt vill Cajsa stärka och utveckla de organisationer hon arbetar i, men utöver det vill hon också skaka om i hälsovärlden, öka patientmakten och -trovärdigheten, stärka patienternas röster och visa att det ofta är just patienterna som är de riktiga experterna. Cajsa säger att hon vill visa att man som ung kvinna kan kliva in i ibland stelbenta organisationer och sammanslutningar och skapa förändring.

Elin Ericsson
Elin Ericsson, Hökärr Trä & Bygg AB

Elin Ericsson är den före detta läraren som vågade säga upp sig från sitt fasta jobb och börja arbeta i en helt ny bransch och en ny roll. Idag är hon VD för familjeföretaget Hökärr Trä & Bygg AB.

Elin bor och verkar i Näshulta. Landsbygdsutveckling ligger henne varmt om hjärtat och hon är engagerad i Affärsplan Eskilstuna och projektet Affärsplan Näshulta. Hon vill att andra ska förstå hur viktigt det är att landsbygden får vara levande och att det är möjligt att fortsätta vara verksam där. Tillsammans med Malin Kruhsberg och Eva Jonsson drog Elin Ericsson igång det kvinnliga nätverket i Näshulta. Genom det har hon fått se kvinnor växa och ta plats det gör henne glad. Elin vill gärna inspirera andra till liknande initiativ, och säger att det behöver inte vara så svårt och krångligt att göra förändringar.

Ishat Touialat
Ishtar Touialat

Ishtar Touialat har drivit flera olika initiativ för att utbilda, inspirera och stötta entreprenörer. Bland annat Europas största entreprenörskurs och Startup Bootcamp, där deltagarna gick från affärsidé till aktiebolag inom loppet av en månad. Startup bootcamp blev också ett frö till Ishtar Touialats initiativ, Women in business Accelerate. Här blev det mer fokus på affärsgenerering och ledarskap för de kvinnliga deltagarna.

En majoritet av de drygt 20 000 entreprenörer som har coachats av Ishtar Touialat är kvinnor, hennes främsta ambition är att minska snedfördelningen bland kvinnor och män på startupscenen. Idag driver Ishtar Futuristas, ett techprogram där kvinnor, oavsett ålder och bakgrund, förbereds för att kunna ta ledande positioner i framtiden.

Ishtar ser sig själv som den ledaren som hon själv väntade på under sin uppväxt. En ledare som bedriver ett värderingsdrivet ledarskap. Där jämställdhet är lika viktigt som mångfald och inkludering.

Maria Fehne
Maria Fehne, Let’s move

Maria Fehne startade Let’s move i Eskilstuna 2004. Hennes ambition är att få fler, unga som gamla, att hitta den glädje och kraft som hon själv alltid har känt i dansen. Entreprenörsresan har inte alltid varit enkel. Hon möttes av en del skepsis när hon som ung kvinna, endast 23 år gammal, startade företaget. Hon fick också höra tvivel kring hur hon skulle lyckas skapa ett företag kring en verksamhet som ofta drivs i föreningsform. Maria har alltid haft en tydlig mental plan om hur hon vill ha det, en plan som gett henne styrka och självförtroende i att möta sina anställda, kunder och samarbetspartners. Hennes målmedvetenhet och passion smittar av sig och inspirerar andra unga kvinnor att våga satsa.

Maria Fehne tycker att det är både utmanande och givande att vara chef och ledare. Hennes ambition är att få sin personal att växa både som personer och i rollen som danslärare. De anställda på Let’s move är ofta unga och att arbeta som danslärare är deras första jobb. När ungdomarna väljer att lämna dansskolan så gör de det med en yrkesstolthet, en självkänsla och ett självförtroende som Maria Fehne har hjälpt dem att hitta fram till.

Maria Larsson
Maria Larsson, Ecoflor

Maria Larsson flyttade efter 10 år i Skåne hem till Eskilstuna för att starta sitt livs största projekt, blomsterbutiken Ecoflor i ReTuna återbruksgalleria. Det har krävt all Marias uppmärksamhet och tid och verkligen varit en tuff resa, men hon hade gjort om den igen om hon fått frågan idag.  Maria växte snabbt in i rollen och har haft ett tydligt mål. Det har gjort att medier uppmärksammat henne och hon har fått visa upp sitt entreprenörskap i internationella tidningar och tv.

Det här är bara början för Maria Larsson, hon säger att Ecoflor kommer likt maskrosfrönspridas och blomstra upp även de mest betongrika delarna av världen. I en tid där elektronik byts ut med 6månaders intervaller, kök och inredning byts ut innan färgen har torkat och vi köper mer kläder än vad vi hinner bära under en livstid vill Maria inspirera tillatt konsumera hållbart. Med stort intresse för färg och form vill hon visa sina kunder och visa att secondhand inte är sunkigt eller skräp. Att det gamla är det nya! Maria köper bara hem blommor som tagit hänsyn till människa och miljö och hon är stolt över att med gott samvete kunna säga till sina kunder att oavsett vad dom väljer så har dom gjort ett bra val.


Rachael Berglund, Work health

Rachael Berglund är ett bevis för att även om man har haft en tuff start i livet så går det att, med hårt arbete, nå framgång. Hon växte upp i ett fattigt hem i Skottland och blev den första i släkten att ta en universitetsexamen. Efter att hon kom till Sverige har den röda tråden i hennes gärning varit att hela tiden verka i sammanhang som gör livet lättare för utsatta individer, men också driver hela samhället i en mer hållbar riktning. Det har hon gjort bland annat genom styrelsearbete för kvinnojouren Moa och som projektledare för en lyckad insamling till ett välgörenhetsprojekt genom Ladies circle.

Idag driver Rachael Berglund, tillsammans med en kollega, det egna företaget Work health. Missionen är att se till att alla har en bra psykosocial arbetsmiljö. Rachaels mål är att alla som arbetar ska ha kunskap om hur man förebygger psykisk ohälsa på en arbetsplats, samt hur man stöttar när det väl uppstår.  Rachael Berglunds driv och engagemang smittar av sig. Hon har valt sitt arbete för att hon vill se till att så många som möjligt mår bra.

Sofia Larsson
Sofia Larsson, Parken Zoo

Sofia Larsson är VD för Parken Zoo. Hon möter varje sommar många unga säsongsarbetare. Sofia tycker själv att det är positivt att de tidigt i yrkeslivet får möta en kvinnlig ledare. Hon arbetar för att ungdomarna ska minnas sin första arbetsupplevelse som lärorik och trygg. När ungdomarna sedan skall ut och ta sig an världen vill Sofia att de bär med sig ett positivt minne från Parken Zoo. Att de känner sig rustade för nya utmaningar och samtidigt uppfattar och respekterar kvinnligt ledarskap likafullt som manligt.

Sofia älskar att jobba med människor och att se till att de mår bra och är nöjda i verksamheten. Hon har förmågan att kunna situationsanpassa sitt ledarskap i organisationen och kunna se vad varje individ behöver, för att helheten skall bli bra. Sofia lever mycket som hon lär och visar att det går att göra skillnad. Ett av hennes mål är att kunna ge rätt förutsättningar för att människor också ska kunna leda sig själva. Att de tror på sig själva såsom hon tror på dem och att de vågar

Maria Pihl Kandidater 2018 (i slumpvis ordning)

Stiftelsen engagerar sig i deras fortsatta utveckling.


Marianne Holmberg, Stilstudion

Marianne är en stolt Eskilstunabo som bland mycket annat brinner för att hjälpa andra kvinnor (och män) att bygga sitt personliga varumärke och känna sig trygga i sin personliga stil. Hon startade Stilstudion efter många år som Personal Shopper på NK och sedan drygt 2,5 år sedan driver hon Stilstudion tillsammans med Ellen Alsbro och har på kort tid fått värdefulla uppdrag inom stil, mode och events.

Marianne hoppas kunna inspirera andra kvinnor genom sitt sätt att tänka lite ”outside the box” när det kommer till entreprenörskap och nyföretagande. Det var kanske många som inte riktigt trodde att hon skulle lyckas med sin affärsidé i den ”lilla” staden Eskilstuna. Men hon har en stor tro på sig själv, är modig och har en stark servicekänsla vilket har tagit henne dit hon är idag. Hon är stolt över det de lyckats åstadkomma och de har haft väldigt kul på vägen.


Anna Berg, driver idag företaget FASON AB

Född och uppvuxen i Dalarna, men flyttade till Eskilstuna för att studera på MDH. Hon älskar stadens placering och ser Eskilstuna som en stark plattform att räkna med inom entreprenörskap, innovation och nätverkande. Anna har drivit företag i 10 år och hon har bl.a startat företagen Sisters in Business, Fason och Design AnnaBerg. Idag arbetar hon med varumärken genom att hon går in i bolag som är under utveckling och som vill expandera.  Hon bearbetar samt stärker deras varumärkesstrategi. Hennes erfarenhet inom varumärkesbyggande kombineras med kunskapen kring digitala kanaler och strategier.

Annas ständiga mission är att lyfta andra kvinnor genom att visa dem deras egna styrkor och hjälpa dem finna modet att utveckla dem. Något hon arbetar aktivt med är att få fler kvinnor att lära sig om styrelsearbete och våga ta plats i de rummen, rummen som gör skillnad. Hon har tex i samarbete med Passion for Business och Rolf Lydhal arrangerat event och utbildningar för att höja kvinnors kompetens och nätverk inom just styrelsearbete. Det är viktigt att våga påverka och våga stå för det som du tror på.

Att vara modig och envis är ledord som alltid funnits med på vägen. Att tro på sitt mål och sin väg trots motgångar. Om du inte tror på dig själv kommer ingen annan göra det heller. Finns viljan – finns vägen. Det gäller bara att hitta den!

Maria Pihl Kandidater 2017 (i slumpvis ordning)


Anna Linnakallio, Eskilstuna United

Anna föddes i Gävle men flyttade till Eskilstuna tidigt och har sedan dess bott och verkat i Eskilstuna. Anna arbetar idag på Volvo i Eskilstuna; på Group IT som konsultchef.
Annas stora fritidsintresse är och har alltid varit fotboll. Anna spelade själv i många år och hennes tre döttrar spelar också. Anna har varit tränare både för ungdomslag och seniorlag i Skogstorp och sedan fyra år tillbaka är hon ordförande i Eskilstuna United DFF, som spelar i Damallsvenskan. Anna brinner för idrott och i synnerhet fotboll, så i stort sett all sin fritid handlar om det. Anna är även vice ordförande i den bostadsrättsförening hon bor i.


Ewelyn Larsson, MadeStrong

MadeStrong utför Coaching och konsultuppdrag inom personlig utveckling till privatpersoner och företag.  Coaching handlar om förändring av tankesätt och beteenden. Lösningar och mål är ingenting som är färdigt utan det är någonting som utvecklas tillsammans med dig, under ditt egenansvar. Målet är att skapa medvetenhet, ansvar och självtillit – att hjälpa dig att hitta egna val och lösningar. Coaching är alltid framtidsorienterat och dina behov och mål är det som är centralt.

Leila Söderholm, Life by Leila

Leila är en flitigt anlitad föreläsare med 20 års samlad erfarenhet av att arbeta i företagsprojekt och coacha personal till mer glädje och bättre hälsa. 2017 blev Leila nominerad och framröstad till årets hälsoinspiratör av Svenska folket. Hennes 100% engagemang smittar av sig, hon är kunnig, trovärdig och har enorm kontakt med åhörarna. Leila är expert på TV4, frilansande medarbetare till Sveriges största magasin och tidningar. Leilas tips och ansikte har synts på mjölkpaketen inte mindre än 3 gånger under åren.


Sofie Munke Cilano,
Eskilstuna Innerstad AB

Produktutveckling, lansering av skönhetsvård i Sverige och internationell handel ligger i Sofies bakgrund som entreprenör. Idag arbetar Sofie inom centrumutveckling och projektledning i Eskilstuna Innerstad AB. Sofie ser sig själv som en ambassadör för Eskilstuna!


Erika Buskas, FarCon AB

Erica är född och uppvuxen utanför Stockholm men flyttade till Eskilstuna 2007 då hon träffade sin blivande man. Djur har alltid legat henne varmt om hjärtat. Det är hos dom hon finner sin inspiration och vilja som idag har gjort att hon är en kvinnlig företagare inom den gröna näringen. När Erica inte kör maskin eller tar hand om djuren jobbar hon bland annat med att nå ut om kunskapen från jord till bord. Att upplysa allmänheten om jobbet som ligger bakom den mat vi idag äter.

Stiftelsen Maria Pihls Minne vill rikta ett särkilt tack till de företag som stöttar oss

EN20
Logotyp_Columbird_no-tagline_POS
Stenman kommunikation logotyp