Maria Pihl Stipendiat 2020

Maria Pihl Stipendiat 2020

Caroline Axelsson

Stipendiet på 50 000 samt ett konstverk designat av glaskonstnären Gunilla Lifvergren delades ut vid en högtidslunch den 13 mars.

CAROLINE AXELSSON

Det blir Caroline Axelsson från Eskilstuna som utses till årets stipendiat av stiftelsen Maria Pihls Minne. Hon tilldelas 50 000 kronor i stipendium och stöd från stiftelsenätverket i ett år.

Caroline Axelssons plan från början var att studera ekonomi i Uppsala. Men så blev det inte, istället började hon läsa Rumslig gestaltning på Mälardalens högskola. Efter hjälp från Idélab med en affärsplan startade hon inredningsföretaget anca, tillsammans med Anna-Karin Kjellin.

Idag består anca av ett team engagerade inredningsarkitekter, alla med lång erfarenhet och bred kompetens. På anca lyssnar man in sina kunder, identifierar behov och har ett stort nätverk som säkerställer hela kedjan från idé till färdigställd inredning.

– Faktum är att Caroline fick ett uppdrag av Maria Pihl att hjälpa till på Pihls AB, berättar Roger Pihl när stipendiaten presenteras.

Caroline Axelsson har valt att fokusera på miljöfrågorna när hon inreder. Hon vill påverka det slit och släng som finns i branschen. Medvetet motiverar hon kunden till miljötänk och arbetar bland annat med recycling och att kunderna ska redovisa olika inredningsalternativ i CO2-utsläpp.

– Miljön är viktigt för mig. Jag lägger en del av min fritid på att engagera mig som volontär i Greenpeace.

Eva Karlsson, ordförande för Maria Pihls minne, är nöjd med stiftelsens val av kandidat bland de många ansökningarna.

– Caroline Axelsson är en fin förebild i sitt företagande, sitt engagemang för hållbarhet inte enbart vad gäller inredning utan också för sitt beslut att ha en hållbar balans mellan arbete och privatliv.

Vad betyder stipendiet för dig?

– Jag känner mig hedrad och rörd över nomineringen. Jag vet vilket enormt arbete Maria gjorde – vilken förebild hon var. Vi behöver fler som hon. Jag gör mitt bästa för att dra mitt strå till stacken och hoppas kunna inspirera andra, säger Caroline Axelsson.

Stipendiesumman planerar Caroline att investera i fortbildning och hälsa.
– En utbildning i CAD-program gör att jag kommer att kunna utveckla samverkan med andra arkitekter. Jag skulle även vilja ta med mig en nära vän som helt står utanför arbetsmarknaden på en Sense-in-workshop. Hon har det tufft med ekonomin, stress och självkänsla. Trots hennes situation, finns hon alltid för mig, stöttar och peppar – gör mig till en bättre människa och ledare. Det skulle kännas bra att ge henne, och mig, den energipåfyllningen.

Motivering:

Caroline Axelsson är en förebild genom sin strävan efter ett hållbart entreprenörskap. Tidigt under sin företagarresa bestämde hon sig för att hon skulle kunna kombinera arbetet med fritid och ett harmoniskt familjeliv. I sitt arbete har hon ett tydligt fokus på miljöfrågor och hjälper kunden att fatta kloka beslut. Caroline Axelsson är också aktiv i utvecklingen av Eskilstunas näringsliv och har bland annat tagit initiativ till nätverken Byggfrukost och Fredagskollegiet.

Maria Pihl Stipendiat 2019

Maria Pihl Stipendiat 2019

Stipendiet på 50 000 samt ett konstverk designat av glaskonstnären Gunilla Lifvergren delades ut på EN19 den 14 februari.

Amanda Hed

”Hon är en enorm förebild för att hon har tagit sig dit hon är på egen hand. Hon har gått från noll och tagit sig till högsta nivå inom organisationen. Hon har skapat sig förtroende hos både ledningen i Sverige och ledningen hos ägarföretaget i Frankrike vilket inte är det lättaste som ung kvinna i en extremt mansdominerad bransch.”

Så beskrevs Amanda Hed när hon nominerades till Maria Pihls stipendium. Och precis så ser också stiftelsen på Amanda Heds gärning.

Som 16-åring flyttade Amanda ensam från Skellefteå till Europaskolan och Strängnäs.
Efter studentexamen började hon arbeta som inhyrd ekonomiassistent på det franskägda globala företaget EPC. EPC är verksamt inom sprängmedelsbranschen, omsätter 200 miljoner, har 60 anställda varav 5 är kvinnor.

Efter bara 2 månader i företaget utsågs Amanda till tf ekonomichef. Under åren på företaget läste hon in en civilekonomexamen. I dag är hon ekonomichef på EPC och styrelseledamot i bolaget samt chef för ledningsgruppen.

Amanda är idag 25 år, gift, har två barn, bor i villa i centrala Eskilstuna.

Amanda är en förebild för andra kvinnor då hon är ett levande bevis på att ålder och kön inte spelar någon roll, när man vill något riktigt mycket. Hon har starkt förtroende hos ledningen i Sverige och hos ägarföretaget i Frankrike. Hon är en förebild för alla inom organisationen och stark i sitt ledarskap.

Amanda Heds ledarskap, engagemang och hennes sätt att ta ansvar för, och bidra till utveckling av både personer och organisationer gör henne till en värdig mottagare av Stiftelsen Maria Pihls Minnes Stipendium på 50 000 kronor.

Maria Pihl Stipendiat 2018

Maria Pihl Stipendiat 2018

Stipendiet på 50 000 samt ett konstverk designat av glaskonstnären Gunilla Lifvergren delades ut på EN18 den 15 februari.

Liridona Rama

”Att lyfta kvinnor som Liridona kommer att kunna ge många kvinnor och invandrarkvinnor inspiration och tro att det finns möjligheter att lyckas inom styrelsearbete och entreprenörskap även för dem”.

Så beskrevs Liridona Rama när hon nominerades till Maria Pihls stipendium. Och precis så ser också stiftelsen på Liridona Ramas gärning. Som 12-årig flydde hon och hennes familj från kriget i Kosovo och kom till Sverige. Och här har Liridona visat att det går att lyckas.

Efter en socionomexamen på MDH startade Liridona Rama den ideella organisationen Terrafems lokala kvinnojour i Eskilstuna, som hon även var ordförande för. Terrafem arbetar för kvinnors och flickors rätt att leva utan mäns våld och dominans. Liridona har tillsammans med den lokala Terrafemavdelningen hjälpt till att försörja stödet på juristjouren på 50 olika språk.

Liridona arbetar idag som tf områdeschef för vård och omsorgsförvaltningen i Nykvarns Kommun, dessförinnan ansvarade hon för integration i Nykvarns kommun.

Liridona är en mycket uppskattad chef och hennes ledarskap präglas av respekt för uppdraget, tillit till och omsorg om varandra. Med tydlig och rak kommunikation och ett intraprenöriellt förhållningssätt inspirerar hon kollegor och medarbetare att kontinuerligt utveckla verksamheten.

Liridona Ramas ledarskap, engagemang och hennes sätt att ta ansvar för, och bidra till utveckling av både personer och organisationer gör henne till en värdig mottagare av Stiftelsen Maria Pihls Minnes Stipendium 2018.

Maria Pihl Stipendiat 2017

Maria Pihl Stipendiat 2017

Iliana

Stipendiet på 50 000 samt ett konstverk designat av glaskonstnären Gunilla Lifvergren delades ut på EN17.

Iliana Björling

Iliana är uppvuxen i Eskilstuna tillsammans med sina föräldrar och två bröder. Efter gymnasiet läste Iliana vidare och tog en kandidatexamen i statsvetenskap samt pluggade företagande och ekonomi.

Utöver studierna har Iliana arbetat med ett Sida-projekt i Ryssland samt i Indien. Iliana är ordförande i styrelsen för YoungDrive, en praktisk business training för unga i Uganda, Botswana och Zambia. Ett arbete som hon brinner för och genomför rent filantropiskt.

Iliana Björling Lindeberg är verksam i Uganda, en av världens snabbast växande marknad. Hon startade 2014 e-handelsföretaget Done Deal tillsammans med en kollega. Företaget, som erbjuder rabatter till restauranger och skönhetssalonger. Bolaget är idag införlivat och en del av bolaget, Eat Out Africa som erbjuder Östafrikas största restaurangguide. Ilianas roll är Expander Director. Bolaget driver en restaurangguide som lanseras i Uganda, Rwanda och Tanzania. Bolaget är idag värderat till 55 miljoner kronor.

Iliana är bolagets yngsta och andra största delägare. Hon är också en engagerad ledamot i styrelsen.

Iliana Björling Lindeberg illustrerar med sitt arbete och sin person hur man kan kombinera samhällsnytta med entreprenörskap.

Iliana ser sig gärna själv som en förebild för unga kvinnor i Eskilstuna. Någon som hon själv gärna hade mött som ung och nybakad student.

Iliana Björling Lindeberg engagemang inspirerar och hennes sätt att ta ansvar för, och bidra till sin egen och andras utveckling både i Eskilstuna, Sverige och i världen gör henne till en värdig mottagare av Stiftelsen Maria Pihls Minnes Stipendium 2017.

Maria Pihl Kandidater 2019 (i slumpvis ordning)

Stiftelsen engagerar sig i deras fortsatta utveckling.

Cajsa Lindberg
Cajsa Lindberg

För Cajsa Lindberg är att vara engagerad i hälsofrågor ett sätt att ge tillbaka till samhället och olika organisationer som hjälpt henne. Genom sitt engagemang visar Cajsa hur man kan överkomma svårigheter som livet kastar mot en, i hennes fall hjärncancer, diabetes typ 1 och flera andra sjukdomar och hälsoproblem, och till och med vända dem till sin fördel. Cajsa är ordförande i Svenska Diabetesförbundet och i Diabetesfonden, hon är även medlem i NCD Alliance’s Global Advisory Committee för deras “Our Views, Our Voices”-initiativ, och styrkommittémedlem i IDF Europas YOURAH-projekt.

Primärt vill Cajsa stärka och utveckla de organisationer hon arbetar i, men utöver det vill hon också skaka om i hälsovärlden, öka patientmakten och -trovärdigheten, stärka patienternas röster och visa att det ofta är just patienterna som är de riktiga experterna. Cajsa säger att hon vill visa att man som ung kvinna kan kliva in i ibland stelbenta organisationer och sammanslutningar och skapa förändring.

Elin Ericsson
Elin Ericsson, Hökärr Trä & Bygg AB

Elin Ericsson är den före detta läraren som vågade säga upp sig från sitt fasta jobb och börja arbeta i en helt ny bransch och en ny roll. Idag är hon VD för familjeföretaget Hökärr Trä & Bygg AB.

Elin bor och verkar i Näshulta. Landsbygdsutveckling ligger henne varmt om hjärtat och hon är engagerad i Affärsplan Eskilstuna och projektet Affärsplan Näshulta. Hon vill att andra ska förstå hur viktigt det är att landsbygden får vara levande och att det är möjligt att fortsätta vara verksam där. Tillsammans med Malin Kruhsberg och Eva Jonsson drog Elin Ericsson igång det kvinnliga nätverket i Näshulta. Genom det har hon fått se kvinnor växa och ta plats det gör henne glad. Elin vill gärna inspirera andra till liknande initiativ, och säger att det behöver inte vara så svårt och krångligt att göra förändringar.

Ishat Touialat
Ishtar Touialat

Ishtar Touialat har drivit flera olika initiativ för att utbilda, inspirera och stötta entreprenörer. Bland annat Europas största entreprenörskurs och Startup Bootcamp, där deltagarna gick från affärsidé till aktiebolag inom loppet av en månad. Startup bootcamp blev också ett frö till Ishtar Touialats initiativ, Women in business Accelerate. Här blev det mer fokus på affärsgenerering och ledarskap för de kvinnliga deltagarna.

En majoritet av de drygt 20 000 entreprenörer som har coachats av Ishtar Touialat är kvinnor, hennes främsta ambition är att minska snedfördelningen bland kvinnor och män på startupscenen. Idag driver Ishtar Futuristas, ett techprogram där kvinnor, oavsett ålder och bakgrund, förbereds för att kunna ta ledande positioner i framtiden.

Ishtar ser sig själv som den ledaren som hon själv väntade på under sin uppväxt. En ledare som bedriver ett värderingsdrivet ledarskap. Där jämställdhet är lika viktigt som mångfald och inkludering.

Maria Fehne
Maria Fehne, Let’s move

Maria Fehne startade Let’s move i Eskilstuna 2004. Hennes ambition är att få fler, unga som gamla, att hitta den glädje och kraft som hon själv alltid har känt i dansen. Entreprenörsresan har inte alltid varit enkel. Hon möttes av en del skepsis när hon som ung kvinna, endast 23 år gammal, startade företaget. Hon fick också höra tvivel kring hur hon skulle lyckas skapa ett företag kring en verksamhet som ofta drivs i föreningsform. Maria har alltid haft en tydlig mental plan om hur hon vill ha det, en plan som gett henne styrka och självförtroende i att möta sina anställda, kunder och samarbetspartners. Hennes målmedvetenhet och passion smittar av sig och inspirerar andra unga kvinnor att våga satsa.

Maria Fehne tycker att det är både utmanande och givande att vara chef och ledare. Hennes ambition är att få sin personal att växa både som personer och i rollen som danslärare. De anställda på Let’s move är ofta unga och att arbeta som danslärare är deras första jobb. När ungdomarna väljer att lämna dansskolan så gör de det med en yrkesstolthet, en självkänsla och ett självförtroende som Maria Fehne har hjälpt dem att hitta fram till.

Maria Larsson
Maria Larsson, Ecoflor

Maria Larsson flyttade efter 10 år i Skåne hem till Eskilstuna för att starta sitt livs största projekt, blomsterbutiken Ecoflor i ReTuna återbruksgalleria. Det har krävt all Marias uppmärksamhet och tid och verkligen varit en tuff resa, men hon hade gjort om den igen om hon fått frågan idag.  Maria växte snabbt in i rollen och har haft ett tydligt mål. Det har gjort att medier uppmärksammat henne och hon har fått visa upp sitt entreprenörskap i internationella tidningar och tv.

Det här är bara början för Maria Larsson, hon säger att Ecoflor kommer likt maskrosfrönspridas och blomstra upp även de mest betongrika delarna av världen. I en tid där elektronik byts ut med 6månaders intervaller, kök och inredning byts ut innan färgen har torkat och vi köper mer kläder än vad vi hinner bära under en livstid vill Maria inspirera tillatt konsumera hållbart. Med stort intresse för färg och form vill hon visa sina kunder och visa att secondhand inte är sunkigt eller skräp. Att det gamla är det nya! Maria köper bara hem blommor som tagit hänsyn till människa och miljö och hon är stolt över att med gott samvete kunna säga till sina kunder att oavsett vad dom väljer så har dom gjort ett bra val.


Rachael Berglund, Work health

Rachael Berglund är ett bevis för att även om man har haft en tuff start i livet så går det att, med hårt arbete, nå framgång. Hon växte upp i ett fattigt hem i Skottland och blev den första i släkten att ta en universitetsexamen. Efter att hon kom till Sverige har den röda tråden i hennes gärning varit att hela tiden verka i sammanhang som gör livet lättare för utsatta individer, men också driver hela samhället i en mer hållbar riktning. Det har hon gjort bland annat genom styrelsearbete för kvinnojouren Moa och som projektledare för en lyckad insamling till ett välgörenhetsprojekt genom Ladies circle.

Idag driver Rachael Berglund, tillsammans med en kollega, det egna företaget Work health. Missionen är att se till att alla har en bra psykosocial arbetsmiljö. Rachaels mål är att alla som arbetar ska ha kunskap om hur man förebygger psykisk ohälsa på en arbetsplats, samt hur man stöttar när det väl uppstår.  Rachael Berglunds driv och engagemang smittar av sig. Hon har valt sitt arbete för att hon vill se till att så många som möjligt mår bra.

Sofia Larsson
Sofia Larsson, Parken Zoo

Sofia Larsson är VD för Parken Zoo. Hon möter varje sommar många unga säsongsarbetare. Sofia tycker själv att det är positivt att de tidigt i yrkeslivet får möta en kvinnlig ledare. Hon arbetar för att ungdomarna ska minnas sin första arbetsupplevelse som lärorik och trygg. När ungdomarna sedan skall ut och ta sig an världen vill Sofia att de bär med sig ett positivt minne från Parken Zoo. Att de känner sig rustade för nya utmaningar och samtidigt uppfattar och respekterar kvinnligt ledarskap likafullt som manligt.

Sofia älskar att jobba med människor och att se till att de mår bra och är nöjda i verksamheten. Hon har förmågan att kunna situationsanpassa sitt ledarskap i organisationen och kunna se vad varje individ behöver, för att helheten skall bli bra. Sofia lever mycket som hon lär och visar att det går att göra skillnad. Ett av hennes mål är att kunna ge rätt förutsättningar för att människor också ska kunna leda sig själva. Att de tror på sig själva såsom hon tror på dem och att de vågar

Maria Pihl Kandidater 2018 (i slumpvis ordning)

Stiftelsen engagerar sig i deras fortsatta utveckling.


Marianne Holmberg, Stilstudion

Marianne är en stolt Eskilstunabo som bland mycket annat brinner för att hjälpa andra kvinnor (och män) att bygga sitt personliga varumärke och känna sig trygga i sin personliga stil. Hon startade Stilstudion efter många år som Personal Shopper på NK och sedan drygt 2,5 år sedan driver hon Stilstudion tillsammans med Ellen Alsbro och har på kort tid fått värdefulla uppdrag inom stil, mode och events.

Marianne hoppas kunna inspirera andra kvinnor genom sitt sätt att tänka lite ”outside the box” när det kommer till entreprenörskap och nyföretagande. Det var kanske många som inte riktigt trodde att hon skulle lyckas med sin affärsidé i den ”lilla” staden Eskilstuna. Men hon har en stor tro på sig själv, är modig och har en stark servicekänsla vilket har tagit henne dit hon är idag. Hon är stolt över det de lyckats åstadkomma och de har haft väldigt kul på vägen.


Anna Berg, driver idag företaget FASON AB

Född och uppvuxen i Dalarna, men flyttade till Eskilstuna för att studera på MDH. Hon älskar stadens placering och ser Eskilstuna som en stark plattform att räkna med inom entreprenörskap, innovation och nätverkande. Anna har drivit företag i 10 år och hon har bl.a startat företagen Sisters in Business, Fason och Design AnnaBerg. Idag arbetar hon med varumärken genom att hon går in i bolag som är under utveckling och som vill expandera.  Hon bearbetar samt stärker deras varumärkesstrategi. Hennes erfarenhet inom varumärkesbyggande kombineras med kunskapen kring digitala kanaler och strategier.

Annas ständiga mission är att lyfta andra kvinnor genom att visa dem deras egna styrkor och hjälpa dem finna modet att utveckla dem. Något hon arbetar aktivt med är att få fler kvinnor att lära sig om styrelsearbete och våga ta plats i de rummen, rummen som gör skillnad. Hon har tex i samarbete med Passion for Business och Rolf Lydhal arrangerat event och utbildningar för att höja kvinnors kompetens och nätverk inom just styrelsearbete. Det är viktigt att våga påverka och våga stå för det som du tror på.

Att vara modig och envis är ledord som alltid funnits med på vägen. Att tro på sitt mål och sin väg trots motgångar. Om du inte tror på dig själv kommer ingen annan göra det heller. Finns viljan – finns vägen. Det gäller bara att hitta den!

Maria Pihl Kandidater 2017 (i slumpvis ordning)


Anna Linnakallio, Eskilstuna United

Anna föddes i Gävle men flyttade till Eskilstuna tidigt och har sedan dess bott och verkat i Eskilstuna. Anna arbetar idag på Volvo i Eskilstuna; på Group IT som konsultchef.
Annas stora fritidsintresse är och har alltid varit fotboll. Anna spelade själv i många år och hennes tre döttrar spelar också. Anna har varit tränare både för ungdomslag och seniorlag i Skogstorp och sedan fyra år tillbaka är hon ordförande i Eskilstuna United DFF, som spelar i Damallsvenskan. Anna brinner för idrott och i synnerhet fotboll, så i stort sett all sin fritid handlar om det. Anna är även vice ordförande i den bostadsrättsförening hon bor i.


Ewelyn Larsson, MadeStrong

MadeStrong utför Coaching och konsultuppdrag inom personlig utveckling till privatpersoner och företag.  Coaching handlar om förändring av tankesätt och beteenden. Lösningar och mål är ingenting som är färdigt utan det är någonting som utvecklas tillsammans med dig, under ditt egenansvar. Målet är att skapa medvetenhet, ansvar och självtillit – att hjälpa dig att hitta egna val och lösningar. Coaching är alltid framtidsorienterat och dina behov och mål är det som är centralt.

Leila Söderholm, Life by Leila

Leila är en flitigt anlitad föreläsare med 20 års samlad erfarenhet av att arbeta i företagsprojekt och coacha personal till mer glädje och bättre hälsa. 2017 blev Leila nominerad och framröstad till årets hälsoinspiratör av Svenska folket. Hennes 100% engagemang smittar av sig, hon är kunnig, trovärdig och har enorm kontakt med åhörarna. Leila är expert på TV4, frilansande medarbetare till Sveriges största magasin och tidningar. Leilas tips och ansikte har synts på mjölkpaketen inte mindre än 3 gånger under åren.


Sofie Munke Cilano,
Eskilstuna Innerstad AB

Produktutveckling, lansering av skönhetsvård i Sverige och internationell handel ligger i Sofies bakgrund som entreprenör. Idag arbetar Sofie inom centrumutveckling och projektledning i Eskilstuna Innerstad AB. Sofie ser sig själv som en ambassadör för Eskilstuna!


Erika Buskas, FarCon AB

Erica är född och uppvuxen utanför Stockholm men flyttade till Eskilstuna 2007 då hon träffade sin blivande man. Djur har alltid legat henne varmt om hjärtat. Det är hos dom hon finner sin inspiration och vilja som idag har gjort att hon är en kvinnlig företagare inom den gröna näringen. När Erica inte kör maskin eller tar hand om djuren jobbar hon bland annat med att nå ut om kunskapen från jord till bord. Att upplysa allmänheten om jobbet som ligger bakom den mat vi idag äter.

Stiftelsen Maria Pihls Minne vill rikta ett särkilt tack till de företag som stöttar oss

EN20
Logotyp_Columbird_no-tagline_POS
Stenman kommunikation logotyp