Styrelse

I stiftelsens styrelse arbetar många namnkunniga personer i och från Eskilstuna.

Kontakta styrelsen på e-post stiftelsen@mariapihlsminne.se

Eva Karlsson, Ordförande

Jeanette Hellgren, Ledamot, sekreterare

Joacim Scott, Ledamot, ekonomiansvarig

Lisa Farrar, Ledamot

Eva Möller, Ledamot

Lucie Holmqvist Skantz, Ledamot

Göran Hogestadh, Ledamot

Eva Burman, Ledamot

Marit Finch-Westin, Ledamot

Roger Pihl, Ledamot, grundare

Stiftelsen Maria Pihls Minne vill rikta ett särkilt tack till de företag som stöttar oss