Nominera senast 10 januari 2020

Stipendiet på 50 000 samt ett konstverk designat av glaskonstnären Gunilla Lifvergren delades ut på EN19 den 14 februari.

AMANDA HED

”Hon är en enorm förebild för att hon har tagit sig dit hon är på egen hand. Hon har gått från noll och tagit sig till högsta nivå inom organisationen. Hon har skapat sig förtroende hos både ledningen i Sverige och ledningen hos ägarföretaget i Frankrike vilket inte är det lättaste som ung kvinna i en extremt mansdominerad bransch.”

Så beskrevs Amanda Hed när hon nominerades till Maria Pihls stipendium. Och precis så ser också stiftelsen på Amanda Heds gärning.

Som 16-åring flyttade Amanda ensam från Skellefteå till Europaskolan och Strängnäs.
Efter studentexamen började hon arbeta som inhyrd ekonomiassistent på det franskägda globala företaget EPC. EPC är verksamt inom sprängmedelsbranschen, omsätter 200 miljoner, har 60 anställda varav 5 är kvinnor.

Efter bara 2 månader i företaget utsågs Amanda till tf ekonomichef. Under åren på företaget läste hon in en civilekonomexamen. I dag är hon ekonomichef på EPC och styrelseledamot i bolaget samt chef för ledningsgruppen.

Amanda är idag 25 år, gift, har två barn, bor i villa i centrala Eskilstuna.

Amanda är en förebild för andra kvinnor då hon är ett levande bevis på att ålder och kön inte spelar någon roll, när man vill något riktigt mycket. Hon har starkt förtroende hos ledningen i Sverige och hos ägarföretaget i Frankrike. Hon är en förebild för alla inom organisationen och stark i sitt ledarskap.

Amanda Heds ledarskap, engagemang och hennes sätt att ta ansvar för, och bidra till utveckling av både personer och organisationer gör henne till en värdig mottagare av Stiftelsen Maria Pihls Minnes Stipendium på 50 000 kronor.

Stiftelsen Maria Pihls Minne

Stiftelsen
Maria Pihls Minne

Roger Pihl, företagare och entreprenör i Eskilstuna, förlorade tragiskt sin fru Maria Pihl i cancer den 16:e november 2015. I syfte att ära hennes minne startade han Stiftelsen Maria Pihls Minne 2016.

– Maria utvecklade sig själv och sitt driv från en kassatjänst på bank till en entreprenör och en kvinna som ville göra skillnad i Eskilstuna. Maria stod ofta i bakgrunden av mig, men alla vet att det var hon som var motorn i våra bolags välbefinnande, säger Roger Pihl.

Stipendiet, som är på 50 000 kronor, delas ut till en kvinna som är verksam i Eskilstuna, eller som bor eller kommer från kommunen. Stiftelsen lyfter och synliggör kvinnor som förebilder. Det är kvinnor inom näringslivet, som ledare, kvinnor i styrelsearbete och kvinnor som entreprenörer.

Vilka är vi:

Stiftelsen Maria Pihls Minne arbetar för att lyfta och synliggöra kvinnor. Kvinnliga ledare, kvinnor i styrelser och kvinnor inom näringslivet.

Vad vill vi:

Stiftelsen Maria Pihls Minne vill skapa ett framgångsrikt och jämställt arbetsliv där kvinnor har en naturlig plats och där kvinnor tillåts göra skillnad. Syftet med stiftelsen är att bidra till detta.

Vad gör vi:

Stiftelsen delar årligen ut ett stipendium

Stiftelsen delar årligen ut ett stipendium på 50 000 kronor till en kvinna som är verksam, bor eller har sitt ursprung i Eskilstuna kommun. Syftet är att synliggöra kvinnors entreprenörskap, styrelsearbete och ledarskap och att lyfta fram goda förebilder.

  • Är en förebild och ambassadör för kvinnors entreprenörskap och/eller styrelsearbete och/eller ledarskap
  • Har en långsiktig ambition med sitt engagemang
  • Visar ett gott ledarskap
  • Personen ska vara bosatt i Eskilstuna kommun, arbeta inom en verksamhet som verkar inom kommunens geografiska område eller vara född och/eller uppvuxen i Eskilstuna kommun.

Kandidatgrupp

Stiftelsen driver också en kandidatgrupp. Kandidatgruppen består av de tio kvinnor som blivit slutnominerade. Kandidaterna får under ett år stöd, delta i nätverk och mentorskap för att utveckla sin verksamhet och sin person.

Stiftelsen Maria Pihls Minne vill rikta ett särkilt tack till de företag som stöttar oss

EN20
Logotyp_Columbird_no-tagline_POS
Stenman kommunikation logotyp