Maria Pihl-stipendiat med diplom och glaskonstverk

Stipendiet på 50 000 kr samt ett konstverk designat av glaskonstnären Gunilla Lifvergren delades ut vid en, delvis digital, högtidslunch den 8 mars.

Maria Pihl-stipendiat 2021

ASTRID WESTFELDT CORNEMAN

Stiftelsen Maria Pihls Minne tilldelar 2021 års stipendium till Astrid Westfeldt Corneman.

Hon får stipendiet på 50 000 kronor för sitt inspirerande ledarskap, sin ambition och förmåga att utveckla individer och organisationer.

Astrid Westfeld Corneman startade sin karriär som flygvärdinna. Hon gick sedan vidare som ledarskapskonsult, VD, författare, entreprenör, styrelsearbetare. Idag är Astrid VD för Nackademin, som bedriver vuxenutbildningar i samverkan med näringsliv och skola. Att det blev just vuxenutbildning är ingen slump. För hennes driv bottnar i långsiktighet och ansvarstagande.

Tillsammans med några andra kvinnor startade hon och drev under ett par år bolaget Cobel som stödjer företag inom digital transformation.

Och det är engagemanget för kvinnor och kvinnors ledarskap som är centralt i allt Astrid gör.

Min identitet ligger inte i min titel eller yrkesroll. Jag möter mina med- och motgångar i yrkeslivet med ett hälsosamt perspektiv. Jag brinner för att stärka kvinnans roll i näringslivet och i styrelserummet.

Arbetet för och med kvinnor drivs tidvis ideellt. Som ett led i det arbetet startade hon Paying forward på LinkedIn. Syftet är att bidra till att hjälpa kvinnor till ett gott ledarskap, få fler kvinnor i företagsledning och styrelserum samt ge kvinnor kunskap, stöd och vägledning. Hon delar även med sig av sina erfarenheter som mentor, föreläsare och genom coachning.

Pandemin har visat att Astrid Westfeldt Cornemans ledarskap klarar ett stresstest. Nackademin tvingades liksom många att gå över till distansundervisning. Omställningen ställde höga krav på samarbete, organisationsförändring, ändrad mötes- och kommunikationsstruktur. Genom tydlig målbild, gemensam värdegrund, trygga team ledde Astrid arbetet.

Och enligt Nackademins styrelseordförande Vibeke Pålhaugen har Astrid lett verksamheten på Nackademin genom den svåraste våren i modern tid på absolut bästa sätt.

Astrid är en fantastisk förebild för kvinnor och en mycket hårt arbetande karriärkvinna. Hon har både privat och i arbetet, agerat utifrån sina värderingar och i allra högsta grad levt som hon har lärt.

Vill man veta mer om hur Astrid Westfeldt Corneman hanterar ledarskapsfrågorna själv kan man läsa hennes bok Närvaro hur där hon delar med sig av sina insikter och hur hon lyckas hålla sig närvarande och komma till lycka i sina olika roller.

Motivering: Astrids ledarskap, engagemang, generositet och hennes sätt att ta ansvar för, och bidra till utveckling av både personer och organisationer gör henne till en värdig mottagare av Stiftelsen Maria Pihls Minnes Stipendium 2021.

Stiftelsen Maria Pihls Minne

Stiftelsen
Maria Pihls Minne

Roger Pihl, företagare och entreprenör i Eskilstuna, förlorade tragiskt sin fru Maria Pihl i cancer den 16:e november 2015. I syfte att ära hennes minne startade han Stiftelsen Maria Pihls Minne 2016.

– Maria utvecklade sig själv och sitt driv från en kassatjänst på bank till en entreprenör och en kvinna som ville göra skillnad i Eskilstuna. Maria stod ofta i bakgrunden av mig, men alla vet att det var hon som var motorn i våra bolags välbefinnande, säger Roger Pihl.

Stipendiet, som är på 50 000 kronor, delas ut till en kvinna som är verksam i Eskilstuna, eller som bor eller kommer från kommunen. Stiftelsen lyfter och synliggör kvinnor som förebilder. Det är kvinnor inom näringslivet, som ledare, kvinnor i styrelsearbete och kvinnor som entreprenörer.

Vilka är vi:

Stiftelsen Maria Pihls Minne arbetar för att lyfta och synliggöra kvinnor. Kvinnliga ledare, kvinnor i styrelser och kvinnor inom näringslivet.

Vad vill vi:

Stiftelsen Maria Pihls Minne vill skapa ett framgångsrikt och jämställt arbetsliv där kvinnor har en naturlig plats och där kvinnor tillåts göra skillnad. Syftet med stiftelsen är att bidra till detta.

Vad gör vi:

Stiftelsen delar årligen ut ett stipendium

Stiftelsen delar årligen ut ett stipendium på 50 000 kronor till en kvinna som är verksam, bor eller har sitt ursprung i Eskilstuna kommun. Syftet är att synliggöra kvinnors entreprenörskap, styrelsearbete och ledarskap och att lyfta fram goda förebilder.

  • Är en förebild och ambassadör för kvinnors entreprenörskap och/eller styrelsearbete och/eller ledarskap
  • Har en långsiktig ambition med sitt engagemang
  • Visar ett gott ledarskap
  • Personen ska vara bosatt i Eskilstuna kommun, arbeta inom en verksamhet som verkar inom kommunens geografiska område eller vara född och/eller uppvuxen i Eskilstuna kommun.

Kandidatgrupp

Stiftelsen driver också en kandidatgrupp. Kandidatgruppen består av de tio kvinnor som blivit slutnominerade. Kandidaterna får under ett år stöd, delta i nätverk och mentorskap för att utveckla sin verksamhet och sin person.

Stiftelsen Maria Pihls Minne vill rikta ett särkilt tack till de företag som stöttar oss

EN20
Logotyp_Columbird_no-tagline_POS
Stenman kommunikation logotyp