Styrelse

I stiftelsens styrelse arbetar många namnkunniga personer i och från Eskilstuna.

Kontakta styrelsen på e-post info@mariapihlsminne.se

Eva Karlsson, Ordförande

Jeanette Hellgren, Ledamot, sekreterare

Joacim Scott, Ledamot, ekonomiansvarig

Elin Stenman, Ledamot, digital redaktör

Lisa Farrar, Ledamot

Eva Möller, Ledamot

Lucie Holmqvist Skantz, Ledamot

Göran Hogestadh, Ledamot

Eva Burman, Ledamot

Roger Pihl, Ledamot, grundare

Stiftelsen Maria Pihls Minne vill rikta ett särkilt tack till de företag som stöttar oss

Logotyp_Columbird_no-tagline_POS
Stenman kommunikation logotyp